Odlingsanläggning för ostron testas i Gullmarsfjorden

I början av januari placeras en anläggning för kombinerad odling av stillahavsostron, platta ostron och blåmusslor i Gullmarsfjorden utanför Fiskebäckskil. Anläggningen ska fungera som en testbädd för olika vattenbruksrelaterade forskningsprojekt.

För mer information, följ länken till IVL Svenska Miljöinstitutet