Joel Haamers Musselpris


En gång om året delas det ut ett pris till minne av Joel Haamer.
Priset ska tilldelas person, företag eller myndighet som på ett innovativt sätt utvecklat användningen av blåmusslor, som födoämne eller miljöförbättrande faktor, i Sverige.
Detta kan ske genom insatser inom musselbranschen eller forskningen.
Joel Haamer hade en tydlig idé/vision om att blåmusslorna är en outnyttjad resurs som inte ska gå förlorad. Prisets uppgift är att uppmuntra och uppmärksamma alla som driver denna idé och vision framåt!

Om du vill skänka pengar till priset sätt in dem på bg nr 5881-6265 och märk inbetalningen ”Joel Haamer pris”. 

Priset delades för första gången ut i samband med Musselakademiens ”Musselfestival i Lysekil den 3 augusti 2013.

 

Vinnare av Joel Haamers Musselpris 2013 är Klocktornet Lyckorna från Ljungskile med följande motivering:

”Genom att visa och utbilda allmänheten i musselnäringens alla sidor – från odling till skörd till tillagning – längs den svenska västkusten, har Klocktornet Lyckorna bidragit till att öka förståelsen och kunskapen kring musselodlandet för helt nya grupper av människor från alla delar av Sverige.”

 

Vinnare av Joel Haamers Musselpris 2014 är Blåskal AB från Lund och Mollösund med följande motivering:

 “Blåskal har utvecklat och tagit fram två helt nya och unika produkter gjorda på blåmusslor, blåmusselbuljong och blåmusselfond.
Båda produkterna är gjorda utifrån ett medvetet miljötänk och kommer att höja smaken avsevärt på vad helst de används till och ger därmed blåmusslorna ytterligare ett suveränt användningsområde.“


Vinnare av Joel Haamers Musselpris 2015 är Scanfjord AB,  Mollösund, med följande motivering:


“Anders Granhed och Scanfjord Mollösund AB har bedrivit en målmedveten satsning på musselnäringen ända sedan 1980-talet.
Sakta men säkert expanderar han sitt företag på Orust vilket gör det till en viktig arbetsgivare. Företaget har välskötta odlingar med ett tydligt fokus på miljön och innovationer inom musselnäringen för att ständigt öka kvalité och leverans.“

 

Vinnare av Joel Haamers Musselpris 2016 är Lars Marstone och Adriaan van de Plasse, med följande motivering:

 

“Genom deras Ostron & Musselturer i Lysekil med omnejd, har Lars Marstone och Adriaan van de Plasse, ökat förståelsen för vattenbrukets och musselnäringens alla sidor – från odling till skörd till tillagning.”

 

Vinnare av Joel Haamers Musselpris 2017 är Odd Lindahl, med följande motivering:

”Under flera decennier har Odd Lindahl drivit utvecklingen framåt inom musselnäringen genom ett nytänkande, kraft och mod att vilja och våga pröva nya vägar.”

 

 

Minnesord över Joel Hammer införda i Bohuslänningen, aug. 2012

Han var en kreativ tänkare med en okuvlig entusiasm


Havets hjältar finns av olika slag. Man tänker på sjömannen eller den klassiske fiskaren, som trotsar elementen för att utvinna havets silver. Det kan också vara visionären som kämpar för ett hållbart bruk av havets resurser. Joel Haamer var en hjälte av det senare slaget.

 

Joel var en kreativ tänkare som med okuvlig entusiasm och energi drev sina projekt, bland vilka musselodling var det främsta. Han startade som pionjär odling av blåmusslor i Sverige på 70-talet. På kort tid lyckades han vända inställningen till färska musslor, från att  vara fiskagn till att bli en delikatess som alla Sveriges matskribenter lovprisade. Han delade generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter och en odlingsverksamhet tog snabbt fart på västkusten. 

Utvecklingen tog ett abrupt slut 1987 när blomning av giftiga alger gjorde att musslorna inte kunde skördas. Joel förlorade sitt företag, men karakteristiskt för honom gav han inte upp utan tog initiativet till en organiserad övervakning av förekomsten av musselgift, vilket blivit en förutsättning för fortsatt och hållbar svensk musselodling. För Joel Haamer var ett bakslag aldrig en anledning till att ge upp utan ett problem som kunde lösas. 

Joel hade en akademisk karriär och disputerade i oceanografi, med en avhandling som naturligtvis handlade om musslor. Han skrev dessutom flera populära artiklar om musselodlingens potentiella betydelse som livsmedel och miljöförbättrare, idéer som efterhand blivit accepterade och kommit till stor nytta. Hans bok om musselodling är fortfarande en oumbärlig handledning i ämnet.

Joel Haamer var också en mångsidig uppfinnare. Alltifrån mekaniska oceanografiska instrument som arbetade med hjälp av gelatin och AKO-mint, och till skillnad från många mer avancerade konstruktioner var pålitliga och fungerade till den senaste framgången med en genial ventil på färdigmatförpackningar – Micvac. Typiskt för Joel nöjde han sig inte med den väl fungerande ventilen utan han lyckades också få den att vissla när maten var färdig i ugnen!

Den tidigare fallskärmsjägaren och fysiskt starke Joel drabbades av en obotlig sjukdom som gjorde att hans kropp försvagades. Hans passion för havet och musselodling bröts dock aldrig ner och han tillbringade sin sista tid med utsikt över vattnen utanför Lyr, där han tänkte och planerade för ett bättre samspel mellan musslor, människor och havet. Så dog en havets hjälte.

Håkan Westerberg
Johan Rodhe
Gösta Wallin
Vänner från Oceanografiska institutionen