Länkar

 

BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES – http://www.bornoinstitute.o.se/

Havets Hus – www.havetshus.se

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil – http://www.slu.se/institute-marine-research

Havs och Vattenmyndigheten, om japanskt jätteostron

Instutionen för marin ekologi – http://marecol.gu.se/

Klubbans biologiska station – http://www.klubban.ibg.uu.se/

Kristinebergs Marina Forskningsstation Station – http://www.kmf.gu.se/

Sven Lovén Center för Marina Vetenskaper – www.loven.gu.se

Joel Haamer och hans levande reningsverk

Joel Haamer, 1977, Musselodling: havets hängande trädgårdar.

IVL Svenska Miljöinstitutet https://www.ivl.se/

Leader Ranrike – http://www.tillvaxtbohuslan.se/leader-ranrike/

Miljömusslor – http://www.miljomusslor.loven.gu.se

Musslan – en fröken, en miljöhjälte & en god fredagsdejt

MusselFeed – Möjliggör hållbar utvinning av Marint Protein

Musselodling som miljöåtgärd – från idé till verklighet – musselsve.pdf

Skaldjursresan

Skaldjursupplevelser

 

Bloggar

Akademier

 

Hummerakademien – www.sha.nu

Ostronakademien – http://www.ostronakademien.se/

Sjömatsfrämjandet – http://sjomatsframjandet.se/arter/blamussla/

Svenska Räkakademien

 

 

Musselsafari och odlare

 

Klocktornet Lyckorna AB – http://www.klocktornet.netsol.se/

Lysekils Ostron & Musslor – http://www.lysekilsostronomusslor.se/

Scanfjord Mollösundhttp://www.scanfjord.se/ 

Västkustmusslor HB – http://www.vastkustmusslor.se/